Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  nga
  68
  Thiên Long
  2
  HoNam
  54
  Võ Đang
  3
  HN
  47
  Võ Đang
  4
  Ci
  30
  Tiêu Dao
  5
  BossllNo1
  26
  Nga My
  6
  BossLLNo1
  20
  Tiêu Dao
  7
  Tung2Phut
  18
  Thiên Long
  8
  Misaki
  18
  Tiêu Dao
  9
  ChuDu
  18
  Tiêu Dao
  10
  NT
  18
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private