Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  Lnhi
  141
  Thiên Long
  2
  #cFF0000#bB My y#71
  130
  Thiên Long
  3
  #cFF0000#bAnh Tm #213
  111
  Võ Đang
  4
  AiNgoc
  109
  Nga My
  5
  #cFF0000#bB Ti #3
  104
  Thiên Long
  6
  #b#g0f0ff0B Tun #3
  102
  Thiên Long
  7
  SK
  101
  Thiên Long
  8
  FckYou
  90
  Cái Bang
  9
  ABeo
  83
  Thiên Long
  10
  VLinh
  75
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private