Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  TTNT
  61
  Võ Đang
  2
  Respect
  60
  Thiên Long
  3
  #eab0000#bB Tun
  56
  Thiên Long
  4
  Asassin
  54
  Thiên Long
  5
  #eee1eee#bPhan Huy Ti
  51
  Thiên Long
  6
  HunRose
  45
  Tiêu Dao
  7
  #e000fff#bTrn Don Dng
  44
  Thiên Long
  8
  #G#b#e3c33ccLo Chut
  43
  Thiên Long
  9
  #cFF0000#bV
  39
  Thiên Long
  10
  xxx
  39
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private