Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #b#ecc0000#KLa Dim V߽ng
  161
  Thiên Long
  2
  3khia
  118
  Thiên Long
  3
  #b#gf0f0f0߶ng Tng n Mn
  71
  Thiên Long
  4
  MIU
  63
  Võ Đang
  5
  #eac000c#b#YM Thin H
  49
  Thiên Long
  6
  #gf1fff0#bMonkey D Luffy
  40
  Thiên Long
  7
  ZonHiu
  37
  Võ Đang
  8
  Pht
  31
  Thiên Long
  9
  Kiddy
  26
  Thiên Long
  10
  AEVE
  25
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private